آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1399

سهام دکپسول

بسمه تعالي

(آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي  1399)

شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (سهامي عام)

به شماره ثبت 1156و شناسه ملي 10100127830

 

    احتراماً جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه در خصوص سال مالي منتهي به 30/12/1399 صاحبان سهام اين   شركت راس  ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 12/02/1400 در محل سالن تلاش واقع در تهران ، خيابان ولي عصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران ( پارك وي ) مجموعه تلاش برگزار مي گردد، خواهشمند است نسبت به حضور در مجمع ويا تعيين نماينده جهت حضور در جلسه  مذكور به منظور اتخاذ تصميم وفق مقررات و حسب دستور جلسه بشرح ذيل اقدام مقتضي معمول فرمائيد .

دستور جلسه:

1-استماع گزارش فعاليت هيات مديره شركت

2-استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت

3-بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399

4-انتخاب بازرس قانوني و حسابرس براي سال مالي 1400

5 تعيين خط مشي هيات مديره و تكاليف مديران

6-تعيين روزنامه كثيرالانتشار

7-تقسيم سود

8-بررسي معاملات مصداق ماده 129 قانون تجارت

9-سايرموارد كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه

هيات مديره شركت توليد ژلاتين كپسول ايران ( سهامي عام )

مطالب مرتبط

keyboard_arrow_up