بسمه تعالی

(آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی  ۱۳۹۹)

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰

 

    احتراماً جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ صاحبان سهام این   شرکت راس  ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ در محل سالن تلاش واقع در تهران ، خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران ( پارک وی ) مجموعه تلاش برگزار می گردد، خواهشمند است نسبت به حضور در مجمع ویا تعیین نماینده جهت حضور در جلسه  مذکور به منظور اتخاذ تصمیم وفق مقررات و حسب دستور جلسه بشرح ذیل اقدام مقتضی معمول فرمائید .

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت

۲-استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت

۳-بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۰

۵ تعیین خط مشی هیات مدیره و تکالیف مدیران

۶-تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۷-تقسیم سود

۸-بررسی معاملات مصداق ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۹-سایرموارد که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ( سهامی عام )