مدیر شعب بانک سپه ِ استان البرز و مدیر عامل ژلاتین کپسول درباره رفع موانع و تعامل هر چه بهتر با یکدیگر به بحث و گفتگو نشستند.

آقای مهندس همتی و آقای دکتر رمضانی کلمر در نشست روز یکشنبه ۹ آذر ماه  به بررسی و اخذ تصمیم هایی در جهت رفع موانع و مشکلات حواله های ارزی و مصوبه حد اعتباری و تسهیلات پرداختند.

مدیر شعب بانک سپه در استان البرز پس از مذاکره با مدیر عامل ژلاتین کپسول، از خطوط تولید و روند کیفی  تولید پوکه های سخت کپسول نیز دیدن به عمل آوردند.