در این بازدید که روز سه شنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۹۹ به عمل آمد، شرکت تولید زلاتین کپسول ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.