اطمینان خاطر شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به صنعت داروئی کشور

دکتر رامین رمضانی در مصاحبه ای با ماهنامه اقتصاد و بیمه از وضعیت خوب شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران سخن گفت.