امروز ۱۹ خرداد ماه ،مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به همراه آقایان دکتر محلاتی و مهندس برقی  با حضور در شرکت تولیدی  ژلاتین کپسول ایران از واحد های مختلف کارخانه بازدید کردند.

آقای دکتر رمضانی مدیر عامل شرکت تولیدژلاتین کپسول ایران ضمن تشریح عملکرد شرکت درسه سال گذشته ،به بیان دستاوردهای شرکت علی رغم مشکلات تحریم پرداختند.

همچنین باتوجه به نیاز کشور به پوکه کپسول از جانب مشتریان و متعهد بودن مجموعه شرکت در قبال تامین خواسته شرکت های دارویی امکانات  شرکت در خصوص افزایش ظرفیت تولید با مدیریت محترم عامل تیپیکو و مدیران ارشد آن شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.