روزنامه کار و کارگر در شماره ۸۳۳۶ منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به تمجید از عملکرد درخشان مدیریت شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در رشد فروش و افزایش درآمدها پرداخت.

در این مقاله که در این اینجا قابل مشاهده می باشد، تحلیل کاملی از عملکرد شرکت منتشر شد.