شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران از کارگران نمونه تقدیر کرد.

مراسم تجلیل از کارگران نمونه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با حضور مدیران ارشدبرگزار شد، که در این مراسم از زحمات بی دریغ این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آمد.