با توجه به وقوع سیلاب در اهواز و نیاز هموطنان به مواد غذایی و کمک‌های نقدی، محموله ای از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با مشارکت کارکنان شرکت به سیل زدگان اهواز ارسال شد.