در راستای تقدیر از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر جمعی از همکاران این شرکت که پس از سال ها خدمات شایسته به افتخار بازنشستگی نایل شدند، مراسمی با حضور مدیرعامل، مدیران و همکاران بازنشسته برگزار شد.