واحد تحقیق و توسعه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، به عنوان مرکز تحقیق توسعه نمونه کشوری برگزیده شد.

همچنین جناب آقای دکتر رامین رمضانی و جناب آقای مهندس جلالوند به عنوان برگزیدگان دومین جنشواره جایزه ملی آرمان برتر انتخاب شدند.