دکتر کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران روز گذشته به شرکت تولیدژلاتین کپسول ایران رفت و ضمن بازدید از مجموعه، خطوط تولید و …، با پتانسیل و توانمندی‌های ژلاتین کپسول آشنا شد.

نکته مهم در این بازدید، اعلام رضایت دکتر کلانتری از تصفیه خانه شرکت ژلاتین کپسول ایران بود. طبیعتا در حوزه زیست محیطی، مسئولیت‌های بزرگی بر گردن شرکت‌های تولید دارو و ملزومات آن هست و ایشان پساب خروجی تصفیه خانه با مقدار COD زیر ۵۰ میلی گرم برلیتر را متناسب با استانداردها دانستند.