مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در سالن تلاش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ برگزار گردید. همچنین براساس رأی‌گیری به ‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت ‌رئیسه به‌ شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی اضغری  بعنوان رئیس مجمع .

آقای فرشاد ملکوند فرد بعنوان ناظرمجمع .

آقای محسن صفاجو بعنوان ناظرمجمع .

آقای داود منصوربخت بعنوان منشی مجمع .

در این مجمع دکتر رامین رمضانی به تشریح حال و آینده شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران پرداخت. همچنین پس از پایان توضیحات ایشان، جمعی از سهامداران سوالات خود را مطرح نمودند که دکتر رمضانی به آنها پاسخ داد. خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد “دکپسول” به شرح لینک زیر در سامانه کدال می باشد :

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=BFTOmtVYhb58O25agaNCMg%3D%3D&rt=0&let=2020&ct=0