شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران پذیرای رئیس محترم بانک تجارت – شعبه میرداماد شرقی، جناب آقای مهندس کمالی پور به همراه معاونت محترم اعتبارات جناب آقای مهابادی بود. در این دیدار که در جهت مساعدت و همکاری های نزدیک تر برگزار گردید، مهمانان محترم از خطوط تولید شرکت بازدید به عمل آوردند.