دریافت گواهینامه و تندیس چهره های ماندگار و نامدار در رضایت مشتری توسط شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران