گروه کار نمونه در جشنواره برترین های استان تهران

کارگروه نمونه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با اجرای پروژه بومی سارزی نرم افزار ماشین PLC  تولید پوکه های سخت ژلاتین دارویی در بیست و نهمین جشنواره، امتنان از نخبگان جامعه ی کار و تولید استان تهران به عنوان گروه نمومه برگزیده گردید.

این جشنواره که با معرفی کارگران و گروه های کارگری نمونه استان تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ در محل سالن تلاش برگزار گردید،با حضور برخی مقامات استانی  به تقدیر از طرح های واصله به این جشنواره پرداخت.

نفرات کارگروه نمونه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران آقایان مهندس نظری ، مهندس عبدالهی امانی و آقای جباری بودند که به نمایندگی از طرف این شرکت در جشنواره مذکور حضور یافته و مورد تقدیر قرار گرفتند.