مراسم تجلیل از کارکنان نمونه سال ۹۷ شرکت

این مراسم که با حضور مدیران شرکت برگزار گردید ضمن تقدیر و تشکر مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر رمضانی از مقام شامخ کارگر از کارگران نمونه سال ۹۷ تجلیل به عمل آمد.