معرفی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شماره ثبت 1156 در سال 1376 فعالیت خود را با 6 خط کامـل اتوماتیک و نیز تجهیزات تولید و کنترل، با بهره مندي از نیروهاي متخصص شایسته، آغاز نمـود. طـی سال هاي 1388،1381 ،و 1394 این شرکت با بهره مندي از 14 خط تولید کاملا اتوماتیک، مجهز بـه فناوري پیشرفته در صنعت تولید کپسول دارویی با همکاري شرکت تکنوفار و کانادا، خـط تولید خود را توسعه داد. هم اکنون این شـرکت داراي ظرفیـت تولیـد 6.3 میلیـارد پوکـه کپسـول در سایزهاي مختلف، در سال است. اهداف اصلی و مهم ما عبارتند از جلب رضایت مشتري، تولید محصول با کیفیت، در عین حال رعایـت اصول GMP تحت نظارت 2015:14001-9001:ISP2015 و در نهایت گواهی نامه حلال می باشد.

. . .
keyboard_arrow_up