حضور و ثبت نام شرکت تولید ژلاتین کپسول در بیست وچهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی سبز آغاز شد.

حضور و ثبت نام شرکت تولید ژلاتین کپسول در بیست وچهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی سبز آغاز شد.

همزمان با برگزاری بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی سبز در سال جاری (24 مهرماه 1402) شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران نیز در این همایش ثبت نام نموده و با مراجعه به سایت iranemp.ir نسبت به ثبت خود اظهاری شرکت خود اقدام نمود .
فراخوان سالانه بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی سبز 1402 از تیرماه آغاز شد و هریک از متقاضیان می توانند تا 12 مرداد ماه اطلاعات مربوطه را در سایت بارگزاری نموده و بعد از اینکه اطلاعات بارگزاری شده مورد ارزیابی قرار گرفت، نهایتا 24 مهرماه تجلیل از صنایعی که بیشترین اقدامات را در راستای کاهش و جلوگیری از صدمات زیست محیطی و همچنین گسترش فرهنگ زیست محیطی انجام داده اند تجلیل به عمل خواهد آمد.
همایش ملی واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی سبز همایش ضمن برقراری ارتباط سازنده میان صنایع و محیط زیست ، یک رقابت جدی و سازنده میان صنایع ایجاد می کند که به ایجاد انگیزش زیست محیطی بین صاحبان صنایع خواهد شد.

🌐 شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

مطالب مرتبط

keyboard_arrow_up