شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

نشانی :  استان تهران، شهرستان شهریار،شهرک اداری

بلوار دولت.

 

کد پستی : ۳۳۵۱۷۷۳۴۹۵

 

شماره تماس : ۳ – ۶۵۲۷۸۴۰۱ – ۰۲۱

امور سهام داران : داخلی ۲۲۴

 

دورنگار : ۶۵۲۷۸۴۰۰ – ۰۲۱

 

ایمیل : info@irancapsule.com