درخشش مجدد شرکت ژلاتین کپسول ایران در همایش بنگاه‌های اقتصادی برتر وزارت کار

همایش بنگاه‌های اقتصادی برتر وزارت کار شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران منتخب صنعت تولید دارو در بین بنگاه‌های برتر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی کشور در وزارت کار، تعاون و تامین…

دستاوردی دیگر برای شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران نخستین ثبت اختراع فرمولاسیون جدید کپسول پودر خشک استنشاقی

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران، نخستین ثبت اختراع داخلی خود را با عنوان “تهیه فرمولاسیون جدید و تولید پوکه های کپسول سخت ژلاتینی برای داروهای پودر خشک استنشاقی (DPI) با…