بسمه تعالی

 

 اطلاعیه امور سهام

 

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/13  به مبلغ  700 ریال به ازای هر سهم، ظرف مهلت قانونی و از طریق مراجعه به بانک رفاه از تاریخ 1398/10/15  قابل دریافت خواهد بود.

 

تلفن امور سهام : 65258130

فاکس شرکت : 65278400

ایمیل امور سهام : saham@irancapsule.com

مسئول امور سهام : آقای مهدی فرید

 

باتشکر- امور سهام