شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

نشانی :  استان تهران، شهرستان شهریار،شهرک اداری

بلوار دولت.

 

کد پستی : 3351773495

 

شماره تماس : 3 – 65278401 – 021

 

دورنگار : 65278400 – 021

 

ایمیل : info@irancapsule.com