مراسم تجلیل از کارکنان نمونه سال 97 شرکت

این مراسم که با حضور مدیران شرکت برگزار گردید ضمن تقدیر و تشکر مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر رمضانی از مقام شامخ کارگر از کارگران نمونه سال 97 تجلیل به عمل آمد.